šartelės


šartelės
šartẽlės sf. pl. (2) , šartėlės MitI234(Šd) krovininės rogės.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • juodulis — 1 juodùlis, ė adj., smob. (2) J, Š juodasis; juočkis: Pele, pele juodule, te dantis medinis, o tu man duok akmeninį! MTtV203. Juodùlė karvė Šts. Juodulės skruzdėlės tokio didumo kai sartėlės Rtn. Tas juodulis debesys nugulė ant Alytaus Nmn. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sartėlė — sartėlė̃ sf. (3b) Š, NdŽ, FrnW764, Sn, Rtn, Nč, Žln, Rdš rudoji skruzdėlė (Formica rufa): Sar̃tėlės didesnės kap skrudėlės Kč. Man sartėlė inkando, negaliu daturėt iš sopulio Mrs. Sar̃tėlės labai piktos: jos kai inkanda, tai labai peršti Nmn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • serdinti — ser̃dinti, ina, ino tr., intr. kąsti, gelti: Tę nesėdėk, tę ser̃dina sartėlės Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language